We nemen een duidelijke positie in

De fractie, inclusief steunfractie, van ChristenUnie-SGP Soest

Vlnr: Pieter Stam (lid steunfractie SGP), Kyra Noorman (voormaslig fractie-assistent ChristenUnie), Hans Balfoort (raadslid SGP) en Harrie Dijkhuizen (fractievoorzitter ChristenUnie)

RSS icon linking to RSS overview

Raadsverslagen juli 2017

maandag 14 augustus 2017 21:11 Hierbij treft u een verslag aan van de bijdragen van de fractie ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniƫrende en Besluitvormende Raadsvergadering van respectievelijk 22 en 29 juni jl. De afgelopen raadsvergaderingen stonden in het teken van de kadernota voor de aankomende begroting, enkele besluiten op het gebied van openbare ruimte en groen, en een deelbesluit dat ziet op het verkeersplan Soest-Zuid. De komende weken is de Raad met zomerreces, er zijn dan ook geen vergaderingen gepland. lees verder
Labels
2017

Raadsverslagen 12 en 20 april 2017

maandag 01 mei 2017 21:26 De afgelopen twee raadsvergaderingen stonden in het teken van de nieuw te plaatsen sporthal in de wijk Overhees. Ook hebben we gesproken over zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het zwembad alsook de herijking van het vrijwilligersbeleid. De beslissing over de noodzaak van een gemeentelijk LHBT-beleid is nog met twee maanden uitgesteld, omdat er binnen de gemeenteraad op dit moment geen meerderheid aanwezig is. lees verder
Labels

De eerste raadsverslagen van 2017

maandag 27 februari 2017 08:57 Hierbij treft u een verslag aan van de bijdragen van de fractie ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniƫrende en Besluitvormende Raadsvergadering van respectievelijk 2 en 9 februari jl. Het waren de eerste raadsvergaderingen van 2017, het laatste volledige politieke jaar voor de Gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018 D.V.. Deze raadsvergaderingen stonden vooral in het teken van 'zachte' onderwerpen als zorg, minimabeleid en schuldhulpverlening. De komende raadsvergaderingen zijn relatief rustig, met de renovatie van het Orlandogebouw in Overhees als belangrijkste beslispunt. Ook wordt er de komende periode gesproken over de noodzaak voor het opstellen van een gemeentelijk LHBT-beleid. lees verder
Labels