Standpunten

ChristenUnie-SGP is een samenwerking van twee partijen van christenen, voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de goedheid, trouw en liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland en ook voor Soest en Soesterberg.
Bij de ChristenUnie-SGP staat niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt. Wij zien overheid en samenleving als bondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht, of samen-redzaamheid, in te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken en er gebruik van te maken. Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt, gooit de overheid niet zomaar verantwoordelijkheden ‘over de schutting’. Bij ons staat de overheid naast mensen. Wij denken mee, stimuleren en ondersteunen waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet.

Lees meer door te klikken op onderstaande onderwerpen:
Of download ons prachtig opgemaakte verkiezingsprogramma of onze flyer 

Zorg en Welzijn 

Jeugd, gezin en onderwijs 

Wonen en ruimtelijke ordening

Natuur en milieu 

Veiligheid

  

                          

Bestuurlijke taken   

Economie 

Verkeer en infrastructuur

Sport, recreatie en cultuur

.