Verkeer en infrastructuur

De ChristenUnie-SGP is over het algemeen redelijk tevreden over het huidige verkeersbeleid in Soest. Op detailniveau zien wij graag verbeteringen doorgevoerd. Te denken valt aan het verminderen van het aantal afsluitingen van wegen, zodat de doorstroming van verkeer beter verloopt (bijvoorbeeld in Soest-Zuid) en eerlijker verdeeld wordt over de gemeente Soest. Wij zijn geen voorstander van een dure autotunnel onder het spoor bij station Soest-Zuid. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend. Optimalisering en verbetering van de huidige situatie bij station Soest-Zuid heeft onze voorkeur. Sluipverkeer van buiten de gemeente Soest dient zoveel als mogelijk te worden tegengegaan. Dit kan bijvoorbeeld worden verbeterd door de wegen in de polder tussen Amersfoort en Soest in omgekeerde richting af te sluiten. Wij bepleiten daarom dat de spits- ontsluiting door de polder wordt omgekeerd. Soesters worden nu dagelijks benadeeld in de eigen polder terwijl er vanuit Amersfoort volop voordelig doorheen gereden wordt. Dat moet anders!

De ChristenUnie-SGP vindt dat het openbaar vervoer op peil moet blijven of zelfs verbeterd moet worden. Het fietsverkeer kan nog beter worden gestroomlijnd. De ChristenUnie-SGP hecht groot belang aan veilige voet- en fietspaden. Klachten over voet- en fietspaden moet snel worden aangepakt. Wegen en stoepen dienen goed begaanbaar te zijn. De ChristenUnie-SGP wil inventariseren met betrekking tot de mogelijkheden voor parkeerp- laatsen voor vrachtauto’s en grotere bedrijfsauto’s. Wat betreft verkeersveiligheid staan wij voor een effectieve, sobere en doelmatige inrichting van 30- en 50-kilometerwegen. Volgens het inrichtingsprincipe Duurzaam Veilig.

Resultaten waar wij voor staan:
•  Vermindering aantal afsluitingen wegen.
•  Omkering van spitsafsluiting polderwegen tussen amersfoort en soest.
•  Parkeerplaatsen creeren voor vrachtauto's en grotere bedrijfswagens (met aanhanger).
•  Slimme straatverlichting aanbrengen, die aangaat als iemand voorbij gaat.
•  Buslijnen in Soest en Soesterberg behouden.