We nemen een duidelijke positie in

De fractie, inclusief steunfractie, van ChristenUnie-SGP Soest

Vlnr: Pieter Stam (lid steunfractie SGP), Kyra Noorman (voormaslig fractie-assistent ChristenUnie), Hans Balfoort (raadslid SGP) en Harrie Dijkhuizen (fractievoorzitter ChristenUnie)

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label '2017'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Raadsverslagen juli 2017

maandag 14 augustus 2017 21:11 Hierbij treft u een verslag aan van de bijdragen van de fractie ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniƫrende en Besluitvormende Raadsvergadering van respectievelijk 22 en 29 juni jl. De afgelopen raadsvergaderingen stonden in het teken van de kadernota voor de aankomende begroting, enkele besluiten op het gebied van openbare ruimte en groen, en een deelbesluit dat ziet op het verkeersplan Soest-Zuid. De komende weken is de Raad met zomerreces, er zijn dan ook geen vergaderingen gepland. lees verder
Labels
2017